آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

بنا به پیشنهاد شهرداری طی نامه شماره 9458 مورخ 01/12/1400 و تصویب شورای محترم اسلامی شهر نوش آباد به شماره 52/ش/ن مورخ 14/1/1401 در نظر است نسبت به اجاره سالن ورزشی سردار شهید ساجدی با مبلغ کارشناسی پایه ماهانه 55.000.000 ریال به مدت یکسال از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط:
الف:  پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 % مبلغ پایه (کل اجاره بهای یکسال) را در قالب ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب 0108074933007این شهرداری نزد بانک ملی شعبه نوش آباد واریز و فیش واریزی خود را ضمیمه پیشنهاد نماید.
ب:  متقاضیان باید از مورخ 31/02/1401 تا مورخ 07/03/1401 پیشنهادات خود را در دو پاکت (الف و ب) لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. ضمنا امور حراست در روزهای شنبه . دوشنبه . سه شنبه و پنج شنبه در شهرداری آماده دریافت پاکتها می باشد.
پاکت الف محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5% مبلغ پایه (کل اجاده بهای یک سال) می باشد.
پاکت ب  محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلمخوردگی نوشته و امضا نماید. ضمنا کپی از صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا شده خود متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.
توضیح:پاکت ب داخل پاکت الف قرار میگیرد.
ج:  پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
د:  پیشنهادات  رسیده در روز یکشنبه مورخ 08/03/1401 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل می شود باز  و قرائت خواهد شد.
ه : کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تحویل و یا مبهم ، مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و:  برنده مزایده میبایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی به شهرداری پرداخت تا سالن ورزشی مورد نظر تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ز:  افراد شرکت کننده باید حداقل مدرک کارشناسی تربیت بدنی یا مدرک معتبر مربیگری و یاحکم قهرمانی استانی و بالاتر داشته باشد. ضمنا تصویر مدارک مذکور در پاکت الف گذاشته شود.
ح:  افراد شرکت کننده مهارت لازم در اداره سالن و همچنین تعامل با جامعه ورزشی را داشته باشند.
ط: شخص پیشنهاد کننده شخصا باید پاکت پیشنهاد را تحویل امور حراست نماید.
ی : شهرداری در رد یا قبول برنده با توجه به موارد فوق مختار می باشد.
 
محمد بهفرد
سرپرست شهرداری نوش آباد

روابط عمومی
توسط: روابط عمومی 1401/02/31
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

آخرین مقالات

برنامه و پروژه ها

 • آغاز فصل نهم کاوش در محوطه باستانی ایلخانی

  آغاز فصل نهم کاوش در محوطه باستانی ایلخانی

  بازدید شهردار نوش آباد از محوطه تاریخی ایلخانی

  مشاهده مقاله
 • پیام شهردار نوش آباد بمناسبت روز قوه قضائیه

  پیام شهردار نوش آباد بمناسبت روز قوه قضائیه

  سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی

  مشاهده مقاله
 • شهردار نوش آباد میزبان اصحاب رسانه

  شهردار نوش آباد میزبان اصحاب رسانه

  نشست صمیمانه شهردار نوش آباد با اصحاب رسانه

  مشاهده مقاله
 • گرامیداشت روز ملی اصناف

  گرامیداشت روز ملی اصناف

  پیام شهردار نوش آباد بمناسبت روز ملی اصناف

  مشاهده مقاله
 • صدای نوش آباد روی موج رادیو کاشان

  صدای نوش آباد روی موج رادیو کاشان

  راه اندازی برنامه رادیوئی شهر نوش آباد

  مشاهده مقاله

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر