آگهی مزایده عمومی مرحله اول

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

بنا به پیشنهاد شهرداری طی نامه شماره 9458 مورخ 01/12/1400 و تصویب شورای محترم اسلامی شهر نوش آباد به شماره 52/ش/ن مورخ 14/1/1401 در نظر است نسبت به اجاره سالن ورزشی سردار شهید ساجدی با مبلغ کارشناسی پایه ماهانه 55.000.000 ریال به مدت یکسال از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط:
الف:  پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 % مبلغ پایه (کل اجاره بهای یکسال) را در قالب ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب 0108074933007این شهرداری نزد بانک ملی شعبه نوش آباد واریز و فیش واریزی خود را ضمیمه پیشنهاد نماید.
ب:  متقاضیان باید از مورخ 18/2/1401 تا مورخ 25/2/1401 پیشنهادات خود را در دو پاکت (الف و ب) لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
پاکت الف محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5% مبلغ پایه (کل اجاده بهای یک سال) می باشد.
پاکت ب  محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلمخوردگی نوشته و امضا نماید.
توضیح:پاکت ب داخل پاکت الف قرار میگیرد.
ج:  پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
د:  پیشنهادات  رسیده در روز دوشنبه مورخ 26/2/1401 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل می شود باز  و قرائت خواهد شد.
ه : کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تحویل و یا مبهم ، مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
و:  برنده مزایده میبایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی به شهرداری پرداخت تا سالن ورزشی مورد نظر تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ز:  افراد شرکت کننده باید حداقل مدرک کارشناسی تربیت بدنی یا مدرک معتبر مربیگری و یاحکم قهرمانی استانی و بالاتر داشته باشد.
ح:  افراد شرکت کننده مهارت لازم در اداره سالن و همچنین تعامل با جامعه ورزشی را داشته باشند.
ط : شهرداری در رد یا قبول برنده با توجه به موارد فوق مختار می باشد.
 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نوش آباد

توسط: 1401/02/22
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

آخرین مقالات

برنامه و پروژه ها

 • بازدید سرپرست شهرداری از شهرک صنعتی انصار

  بازدید سرپرست شهرداری از شهرک صنعتی انصار

  بازدید سرپرست محترم شهرداری از شهرک صنعتی انصار

  مشاهده مقاله
 • عید رمضان آمد...

  عید رمضان آمد...

  پیام تبریک فرارسیدن عید سعید فطر

  مشاهده مقاله
 • گرامیداشت روز زمین پاک

  گرامیداشت روز زمین پاک

  گرامیداشت روز زمین پاک و تجلیل از پاکبانان

  مشاهده مقاله
 • رنگ آمیزی جداول و زیبا سازی فضای شهری

  رنگ آمیزی جداول و زیبا سازی فضای شهری

  رنگ آمیزی جداول سطح شهر

  مشاهده مقاله
 • آگهی مزایده عمومی

  آگهی مزایده عمومی

  آگهی مزایده فروش خودرو

  مشاهده مقاله

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر